Farmacie, Biotechnologie, Zdravotnické prostředky

Komplexní realizace stavebních a technologických celků podle pravidel cGMP a FDA.

Pro oblast farmacie, biotechnologie a výroby prostředků zdravotnické techniky nabízíme komplexní dodávky stavebních a technologických celků podle pravidel cGMP a FDA. Naší hlavní specializací jsou dodávky technologických provozů s nejvyššími požadavky na kvalitu prostředí (clean rooms) pro práci s API, HPAPI a bezpečnostními požadavky na biologickou bezpečnost (zvýšeným BSL).  

Stavby na Klíč

Poskytujeme kompletní služby a realizaci v plném rozsahu: Konzultace, Exportní financování, Projekční činnost, Vývoj a výroba, Realizace, Inženýrská činnost, Validace a kvalifikace, Servis.

Čisté prostory BLOCK®

Systémy pro vestavby čistých prostor v souladu se standardy GMP. Vlastní vývoj a výroba.

Laboratoře BLOCK®

Vestavby laboratoří, laboratorní nábytek, technologické zařízení a doplňky.

Pomocné prostory

Skladovací prostory, administrativní prostory, odpočinkové prostory, šatny a zázemí.

HVAC (vytápění, vzduchotechnika, chlazení)

Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace a chlazení, včetně elektroinstalace řídících systémů.

Technologické rozvody/Produktovody

Čistá média PW, WFI, PS, technologické plyny a jiná technologická média, průmyslová pára, odpadové hospodářství, produktovody, CIP-SIP stanice aj.

Technologická zařízení

Reaktory a zásobníky, Plnící linky, Balící linky, Lyofilizátory, Tabletovačky, Kapslovačky, Fluidní sušárny, Homogenizátory, Bioreaktory, Centrifugy, Ultrafiltry.

Izolátorová technologie BLOCK®

Individuální řešení izolátorů a RABS postavené na flexibilním stavebnicovém systému.

Speciální nábytek BLOCK®

Nerezové pracovní, perforované, mycí stoly, nerezové výlevky, mycí žlaby, kovové regály, nerezové pojízdné stolky a manipulační vozíky.

 

 

REALIZACE NA KLÍČ

Vaše projekty jsme schopni zrealizovat formou dodávky na klíč, tzn. zajištění komplexní realizace projektu od prvotního technického návrhu, přes vypracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace, až po jejich samotnou realizaci, zprovoznění, měření a zkoušky, validace a záruční i pozáruční servis.

Videoprezentace z realizace na klíč v oblasti Farmacie: Centrum výzkumu a vývoje vakcín (BNH – Bioveta Novelty Hall).

 

 

Projekce a realizace a staveb v oblasti farmacie, biotechnologie a výroby zdravotnických prostředků

Máme zkušenosti s realizací:

 • Výroba substancí (API, HAPI)
 • Výroba nesterilních lékových forem (pevná, tekutá, mastě, emulze, spreje, aerosoly)
 • Výroba sterilních lékových forem (injekce, emulze a mastě, aerosol)
 • Výroba radiofarmak
 • Výroba léčivých přípravků moderní terapie
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Biotechnologické výroby (substance, vakcíny)
 • Výroba veterinárních přípravků
 • Vývojové a kontrolní laboratoře
 • Farmaceutické sklady
 • Zvířetníky

PROMYŠLENÉ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ BLOCK®

Vždy klademe důraz na vysokou provozní spolehlivost našich řešení. Garantujeme stabilnost parametrů pro nejnáročnější technologické procesy sloužící k výzkumu, výrobě a kontrole léků. Naše dodávky splňují vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí s maximálním podílem moderních přístupů.

V rámci skupiny BLOCK® vyrábíme a dodáváme vlastní systém Forclean® GMP, určený pro výstavbu čistých prostor podle pravidel cGMP a FDA, kde je rozhodujícím parametrem zabránění částicové i mikrobiální kontaminace.

 

 

Dodávky technologií

V oblasti farmacie a biotechnologie vznikají velmi specifické požadavky, které řešíme ve spolupráci s technology partnerských organizací a firem. Pro zákazníka navrhujeme optimální způsoby řešení, které jsou z hlediska požadavků na výrobu a provoz, stavební požadavky, ekonomiku provozu a minimalizace dopadů na životní prostředí nejvýhodnější. Každý projekt je řešen s největším důrazem na dodržení specifických požadavků na výrobní parametry. Řešením pomocí nejnovějších poznatků techniky dosahujeme výrazných úspor provozních nákladů.

V rámci dodávky technologických celků se řídíme filosofií přístupu dle GEP a garantujeme, že naše dodávky splňují požadavky GMP i FDI.

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

Abychom vám byli schopni nabídnout co nejkvalitnější služby, podporujeme neustálé vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců a s tím související jejich členství v organizacích.

 

 

ISPE asociace - The International Society for Pharmaceutical Engineering

(Mezinárodní společnost farmaceutických inženýrů)

 • Členy jsou fyzické osoby
 • Pracujeme podle zásad správné inženýrské praxe a aplikujeme nejnovější poznatky, které získáváme z členství v ISPE.
 • IISPE je společnost farmaceutických profesionálů, kteří mají expertní znalosti a vytváří vysoce kvalitní, cenově efektivní GMP řešení. Členové ISPE získávají široké a mnohostranné výhody, které zvyšují jejich znalosti o farmaceutickém průmyslu, umožňují jim spojit se s podobnými profesionály po celém světě a získávají možnost řešit GMP a regulatorní problematiku. Dostávají nástroje a zdroje, které jim dovolují profesní růst.

www.ispe.org

 

 

Swiss Clean Room Concept

 • Swiss clean room concept je společenství odborníků na farmacii ve Švýcarsku.
 • Jedná se o organizaci, která pravidelně během roku pořádá školení a tréninkové kurzy na tématiku farmacie přímo v Bazileji (srdce farmacie ve Švýcarsku) a dvakrát do roka pořádá „Event“ kde jsou pozváni zákazníci. Součástí této události jsou malé výstavní stolky pro účel prezentace dodavatelů a soubor přednášek na různá témata.

www.swisscleanroomconcept.ch

Reference BLOCK® - projektování a realizace staveb pro farmaceutickou výrobu na klíč

Více referencí zde >>

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu