BIM - Building Information Modeling

Od roku 2015 zpracováváme projektovou dokumentaci v modelech s využitím metodiky BIM (Building information Modeling - Informační model budovy). Dále metodiku BIM využíváme i při samotné realizaci stavby a postupně ji zavádíme do všech ostatních fází realizace. 

  • Informační model budovy je digitální inteligentní model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. BIM slouží jako otevřená databáze informací a usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí.

  • Díky využití jednotného informačního modelu budovy (BIM) lze snadno sdílet data mezi jednotlivými projekčními nástroji a přistupovat na kompletní data po celou dobu životního cyklu stavby.

  • BIM poskytuje bohatší a hodnotnější výstupní materiály - nejen pouhou výkresovou dokumentaci.

Výhody BIM

 

Kontrola nad celým projektem

Eliminace chyb

Úspora času

Úspora nákladů

Aplikace BIM

 Detekce kolizí

Velkým přínosem systému BIM je možnost předcházet kolizím. Nástroje pro tvorbu a správu modelu nám nabízejí možnosti detekce kolizí již v průběhu projektování. A to jak vizuální kontrolu tak také pomocí automatické funkce, kde při nadefinování podmínek a tolerancí lze zjistit kolizní místa a ty poté efektivně řešit.Simulace výstavby

Digitální model lze využít pro simulaci postupu výstavby, kdy je možné vizuálně sledovat, jak stavba bude vypadat v konkrétním čase při dodržení časového harmonogramu. V souvislosti s tím lze sledovat i další parametry související s výstavbou.Výkaz výměr

Jelikož každý prvek, ze kterého je model vytvořen má v sobě informace o své geometrii (a ne jen o geometrii) lze vytvořit výkazy výměr. Ty se dají využít pro tvorbu rozpočtu a následně pro kontrolu množství při výstavbě.

 Koordinace

Pomocí 3D modelu lze relativně snadno a efektivně řešit koordinace mezi jednotlivými subjekty které vstupují do stavebního procesu. A to jak ve fázi projektování tak také v průběhu výstavby.Vizualizace

Nedílnou součástí a výhodou BIM modelu je vizualizace. Kdy model slouží jako prezentační nástroj pro jednání s investorem. Možnosti prezentace modelu je několik od 3D rendrů až po virtuální realitu.Mobilní aplikace

Využitím mobilních aplikací eliminujeme množství papírové dokumentace na stavbě. Celý projekt je možné prohlížet v digitální podobě jak na mobilním telefonu, tak na tabletu.

 

 

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu