Modernizace zdroje chladu ALS Czech Republic s využítím programu na recyklaci chladiv Loop by Daikin

15. 03. 2023

V lednu jsme dokončili zakázku výměny chladící jednotky pro ALS CZ. V rámci této akce jsme demontovali stávající zastaralou a neefektivní jednotku a nahradili ji za moderní jednotku Daikin, která využívá systém chlazení venkovním vzduchem – FREE COOLING.

V lednu jsme dokončili zakázku výměny chladící jednotky pro ALS CZ. V rámci této akce jsme demontovali stávající zastaralou a neefektivní jednotku a nahradili ji za moderní jednotku Daikin, která využívá systém chlazení venkovním vzduchem – FREE COOLING. Tyto jednotky jednak pomáhají snižovat dopad chlazení na životní prostření a zároveň šetří provozovateli náklady na její provoz.


Co je chlazení venkovním vzduchem?

Jde o schopnost systému/vybavení ochlazovat vzduch nebo vodu pomocí příznivých venkovních podmínek, kdy klesá okolní teplota, například během zimy nebo v přechodném období, a dokonce i během nočního provozu.

 

Chlazení venkovním vzduchem umožňuje snížit spotřebu energie generované klasickým mechanickým chlazením (například kompresorem).

 

Proč jsme se zákazníkem vybrali chladící jednotku řady EWAT-B s chladivem R-32?

 • Použití venkovního prostředí jako zdroje pro chlazení je perfektní odpovědí na novou „směrnici EPBD“ (Energy Performance of Buildings Directive – Energetická náročnost budov): Všechny nové budovy v EU musí být od 31.12.2020 nZEB (nearly Zero Energy Buildings – budovy s téměř nulovou energetickou náročností) a veřejné budovy by měly být v tomto ohledu mezi prvními a splňovat nZEB již od 31.12 2018. Soukromých budov se to bude týkat od roku 2021.
 • Špičková účinnost, SEER až 4,7. Požadavky Směrnice o ekodesignu 2021 překonány!
 • Chladivo šetrné k životnímu prostředí – první na trhu.
 • Nový spirálový kompresor optimalizovaný pro R-32 a výměníky tepla.
 • Hodnota potenciálu globálního oteplování chladiva R-32 je 675, což představuje pouhou jednu třetinu v porovnání s běžně používaným chladivem R-410.
 • Chladivo R-32 je zařazeno do kategorie A2L podle ISO817 a může být bezpečně použito v mnoha aplikacích, včetně systémů chlazení vody.
 • Jako jednosložkové chladivo se R-32 rovněž snadněji recykluje a opětovně používá, což je další přínos pro životní prostředí.
 • Široká výkonová řada: 80–700 kW.
 • Kondenzátor s mikrokanálky pro menší náplň chladiva.
 • Verze účinnosti Silver a Gold
 • 3 hlukové konfigurace
 • Plně kompatibilní s platformou Daikin On Site
 • Nová souprava Hydronic (jednoduché zdvojené čerpadlo, akumulační nádrž, VFD)
 • Jednoduchý a duální okruh se překrývá mezi 150 a 350 kW
  • Jednotky s jednoduchým okruhem pro 2 nebo 3 kompresory
  • Jednotky s duálním okruhem pro 4, 5 nebo 6 kompresorů
 • Rozsáhlý seznam doplňků
 • Možnost upravovat otáčky ventilátoru (VFD)

 


V rámci likvidace původní jednotky jsme se ve spolupráci se společností Daikin rozhodli využít programu na recyklaci chladiv Loop by Daikin. Jedná o první realizaci odběru starého chladiva v rámci Loop by Daikin ve farmaceutickém průmyslu v ČR.

 • Tento program podporujete opětovné použití chladiva ve VRV jednotkách.
 • S programem Loop by Daikin ustoupí Daikin od produkce dalšího odpadu. Místo toho bude znovu kvalitně využívat to, co je již k dispozici.
 • Díky tomuto programu Daikin využívá regenerované chladivo a zabrání tomu, aby se ročně vyrobilo téměř 250 000 kg nového chladiva!
 • Nejnovější iniciativa Daikin je služba zpracování starého chladiva (regenerace starého chladiva a následné vytvoření směsi regenerovaného a nového chladiva), která šetří zdroje, náklady a životní prostředí. Cílem této služby je umožnit zákazníkům a investorům, aby si vytvořili svoji vlastní cirkulární ekonomiku. Pro odčerpání starého chladiva slouží mobilní jednotka na odčerpání, která odstraňuje z chladiva nečistoty, jako je olej, kyseliny nebo vlhkost. Díky této službě lze využívat chladivo opakovaně lokálně.
 • BLOCK je již součástí tohoto programu!

 


Certifikované umístění regenerovaného chladiva znamená opětovné použití chladiva a náhradu výroby více než 250 000 kg nového chladiva každý rok.

 • Podle posudku nezávislé laboratoře vyhovuje regenerované chladivo normám certifikace AHRI700, takže má stejnou kvalitu jako nové chladivo.
 • Regenerované znamená, že je chladivo regenerováno vysoce kvalitním způsobem v souladu s předpisy upravující použití fluorovaných F-plynů. To znamená, že jednotky s regenerovaným chladivem splňují požadavky předpisů upravující použití F-plynů v Evropské unii.
 • V závodě Daikin Europe se používá nové a regenerované chladivo. Prostřednictví auditu zajišťujeme administrativní umístění regenerovaného chladiva do jednotek VRV plněných ve výrobním závodě, které jsou vyráběny a prodávány v Evropě*. (*Členské státy EU, Spojené království, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Albánie, Severní Makedonie, Island, Norsko, Švýcarsko.)

 

Jak funguje program na recyklaci chladiv Loop by Daikin

 • Odčerpání – Staré chladivo se odčerpá z jakékoliv jednotky jakékoliv značky
 • Regenerace – Chladivo je regenerováno vysoce kvalitním způsobem v souladu s předpisy, které upravují použití F-plynů (fluorované plyny).
 • Opětovné použití – Regenerované chladivo je smícháno s novým chladivem. Kvalita chladiva je certifikována nezávislou laboratoří. Splňuje normy certifikace AHRI 700.

 


 

Vedoucím zakázky „Modernizace zdroje chladu ALS Czech Republic“ ze strany BLOCK byl kolega Petr Fiala (vedoucí střediska servis a zaregulování). Tímto by rád poděkoval všem ostatním z týmu, kteří se na realizaci zakázky podíleli.

Modernizace zdroje chladu ALS Czech Republic s využítím programu na recyklaci chladiv Loop by Daikin

15. 03. 2023

V lednu jsme dokončili zakázku výměny chladící jednotky pro ALS CZ. V rámci této akce jsme demontovali stávající zastaralou a neefektivní jednotku a nahradili ji za moderní jednotku Daikin, která využívá systém chlazení venkovním vzduchem – FREE COOLING.

V lednu jsme dokončili zakázku výměny chladící jednotky pro ALS CZ. V rámci této akce jsme demontovali stávající zastaralou a neefektivní jednotku a nahradili ji za moderní jednotku Daikin, která využívá systém chlazení venkovním vzduchem – FREE COOLING. Tyto jednotky jednak pomáhají snižovat dopad chlazení na životní prostření a zároveň šetří provozovateli náklady na její provoz.


Co je chlazení venkovním vzduchem?

Jde o schopnost systému/vybavení ochlazovat vzduch nebo vodu pomocí příznivých venkovních podmínek, kdy klesá okolní teplota, například během zimy nebo v přechodném období, a dokonce i během nočního provozu.

 

Chlazení venkovním vzduchem umožňuje snížit spotřebu energie generované klasickým mechanickým chlazením (například kompresorem).

 

Proč jsme se zákazníkem vybrali chladící jednotku řady EWAT-B s chladivem R-32?

 • Použití venkovního prostředí jako zdroje pro chlazení je perfektní odpovědí na novou „směrnici EPBD“ (Energy Performance of Buildings Directive – Energetická náročnost budov): Všechny nové budovy v EU musí být od 31.12.2020 nZEB (nearly Zero Energy Buildings – budovy s téměř nulovou energetickou náročností) a veřejné budovy by měly být v tomto ohledu mezi prvními a splňovat nZEB již od 31.12 2018. Soukromých budov se to bude týkat od roku 2021.
 • Špičková účinnost, SEER až 4,7. Požadavky Směrnice o ekodesignu 2021 překonány!
 • Chladivo šetrné k životnímu prostředí – první na trhu.
 • Nový spirálový kompresor optimalizovaný pro R-32 a výměníky tepla.
 • Hodnota potenciálu globálního oteplování chladiva R-32 je 675, což představuje pouhou jednu třetinu v porovnání s běžně používaným chladivem R-410.
 • Chladivo R-32 je zařazeno do kategorie A2L podle ISO817 a může být bezpečně použito v mnoha aplikacích, včetně systémů chlazení vody.
 • Jako jednosložkové chladivo se R-32 rovněž snadněji recykluje a opětovně používá, což je další přínos pro životní prostředí.
 • Široká výkonová řada: 80–700 kW.
 • Kondenzátor s mikrokanálky pro menší náplň chladiva.
 • Verze účinnosti Silver a Gold
 • 3 hlukové konfigurace
 • Plně kompatibilní s platformou Daikin On Site
 • Nová souprava Hydronic (jednoduché zdvojené čerpadlo, akumulační nádrž, VFD)
 • Jednoduchý a duální okruh se překrývá mezi 150 a 350 kW
  • Jednotky s jednoduchým okruhem pro 2 nebo 3 kompresory
  • Jednotky s duálním okruhem pro 4, 5 nebo 6 kompresorů
 • Rozsáhlý seznam doplňků
 • Možnost upravovat otáčky ventilátoru (VFD)

 


V rámci likvidace původní jednotky jsme se ve spolupráci se společností Daikin rozhodli využít programu na recyklaci chladiv Loop by Daikin. Jedná o první realizaci odběru starého chladiva v rámci Loop by Daikin ve farmaceutickém průmyslu v ČR.

 • Tento program podporujete opětovné použití chladiva ve VRV jednotkách.
 • S programem Loop by Daikin ustoupí Daikin od produkce dalšího odpadu. Místo toho bude znovu kvalitně využívat to, co je již k dispozici.
 • Díky tomuto programu Daikin využívá regenerované chladivo a zabrání tomu, aby se ročně vyrobilo téměř 250 000 kg nového chladiva!
 • Nejnovější iniciativa Daikin je služba zpracování starého chladiva (regenerace starého chladiva a následné vytvoření směsi regenerovaného a nového chladiva), která šetří zdroje, náklady a životní prostředí. Cílem této služby je umožnit zákazníkům a investorům, aby si vytvořili svoji vlastní cirkulární ekonomiku. Pro odčerpání starého chladiva slouží mobilní jednotka na odčerpání, která odstraňuje z chladiva nečistoty, jako je olej, kyseliny nebo vlhkost. Díky této službě lze využívat chladivo opakovaně lokálně.
 • BLOCK je již součástí tohoto programu!

 


Certifikované umístění regenerovaného chladiva znamená opětovné použití chladiva a náhradu výroby více než 250 000 kg nového chladiva každý rok.

 • Podle posudku nezávislé laboratoře vyhovuje regenerované chladivo normám certifikace AHRI700, takže má stejnou kvalitu jako nové chladivo.
 • Regenerované znamená, že je chladivo regenerováno vysoce kvalitním způsobem v souladu s předpisy upravující použití fluorovaných F-plynů. To znamená, že jednotky s regenerovaným chladivem splňují požadavky předpisů upravující použití F-plynů v Evropské unii.
 • V závodě Daikin Europe se používá nové a regenerované chladivo. Prostřednictví auditu zajišťujeme administrativní umístění regenerovaného chladiva do jednotek VRV plněných ve výrobním závodě, které jsou vyráběny a prodávány v Evropě*. (*Členské státy EU, Spojené království, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Albánie, Severní Makedonie, Island, Norsko, Švýcarsko.)

 

Jak funguje program na recyklaci chladiv Loop by Daikin

 • Odčerpání – Staré chladivo se odčerpá z jakékoliv jednotky jakékoliv značky
 • Regenerace – Chladivo je regenerováno vysoce kvalitním způsobem v souladu s předpisy, které upravují použití F-plynů (fluorované plyny).
 • Opětovné použití – Regenerované chladivo je smícháno s novým chladivem. Kvalita chladiva je certifikována nezávislou laboratoří. Splňuje normy certifikace AHRI 700.

 


 

Vedoucím zakázky „Modernizace zdroje chladu ALS Czech Republic“ ze strany BLOCK byl kolega Petr Fiala (vedoucí střediska servis a zaregulování). Tímto by rád poděkoval všem ostatním z týmu, kteří se na realizaci zakázky podíleli.

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu