Získali jsme certifikát EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

07. 03. 2023

V únoru 2023 se nám podařilo získat certifikát EMAS. Stali jsme se tak 22. držitelem tohoto certifikátu v Česku.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, který byl vytvořen Evropskou unií za účelem řízení a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou environmentálních prohlášení.

Systém EMAS je jedním ze způsobů, kterým organizace může přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního managementu – EMS. EMS znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. EMS je nedílnou součástí systému managementu celého podniku a dotýká se organizační struktury, způsobů rozdělení odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení environmentální politiky. Cílem EMS je především ochrana (snižování spotřeby) přírodních zdrojů, snižování množství odpadů a znečišťujících látek, snižování rizika environmentálních nehod (havárií), ochrana zdraví pracovníků a obyvatel a v neposlední řadě i trvalý ekonomický růst podniku.

EMAS tedy představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování negativních dopadů činností organizace na životní prostředí, a to nad rámec legislativních požadavků.

Hlavním ověřovatelem pro Environmentální prohlášení BCRS a organizační složku byla společnost Qualiform, která nás doporučila do programu bez výhrad.

Získali jsme certifikát EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

07. 03. 2023

V únoru 2023 se nám podařilo získat certifikát EMAS. Stali jsme se tak 22. držitelem tohoto certifikátu v Česku.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, který byl vytvořen Evropskou unií za účelem řízení a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou environmentálních prohlášení.

Systém EMAS je jedním ze způsobů, kterým organizace může přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního managementu – EMS. EMS znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. EMS je nedílnou součástí systému managementu celého podniku a dotýká se organizační struktury, způsobů rozdělení odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení environmentální politiky. Cílem EMS je především ochrana (snižování spotřeby) přírodních zdrojů, snižování množství odpadů a znečišťujících látek, snižování rizika environmentálních nehod (havárií), ochrana zdraví pracovníků a obyvatel a v neposlední řadě i trvalý ekonomický růst podniku.

EMAS tedy představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování negativních dopadů činností organizace na životní prostředí, a to nad rámec legislativních požadavků.

Hlavním ověřovatelem pro Environmentální prohlášení BCRS a organizační složku byla společnost Qualiform, která nás doporučila do programu bez výhrad.

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu