Servis, Outsourcingové služby

   

Servis

Významnou součástí námi nabízených řešení je servisní činnost při opravách, prohlídkách a revizích výrobních prostor a zařízení v oblasti farmacie, elektrotechniky, chemie, zdravotnictví a dalších podobných průmyslových oblastech.

Práci provádíme prostřednictvím zkušených servisních techniků a mechaniků, kteří jsou pravidelně proškolováni u partnerských firem (např. Daikin, Gea, Flair).

Při své činnosti se můžeme opřít  o zázemí divizí a středisek společnosti BLOCK a.s. - divize Technické přípravy, středisko pro validace - AMT a ostatní.

Naše působnost zahrnuje nejen Českou republiku se servisními centrálami ve Valašském Meziříčí a Praze, ale také další Evropské státy.

 

Stručný přehled servisních a revizních činností

 • Záruční i pozáruční servis vzduchotechnických, klimatizačních a chladících zařízení pro nejrůznější průmyslová odvětví a náročné technologie.
 • Repase a opravy kompresorů chladících zařízení.
 • Kontrola stavu ložisek v točivých zařízeních s ohledem na provoz, v pravidelných nebo jednorázových intervalech.
 • Zprovozňování a zkoušky vzduchotechnických zařízení včetně zaškolení obsluhy.
 • Kompletní montážní práce klimatizačních a chladících zařízení včetně jejich zprovoznění a zaškolení obsluhy. Základním principem těchto činností je splňovat požadavky, které jsou kladeny na tyto výrobní prostory a technologická zařízení tak, jak byly při ukončení jejich realizace odzkoušeny, klasifikovány a zvalidovány při předání.
 • Periodické servisy a opravy částí (podlahy, příčky, podhledy) a vybavení čistého prostoru (nábytek, dveře, vnitřní okna).
 • Pravidelné preventivní servisní prohlídky v dohodnutých periodách na základě uzavřených dlouhodobých servisních smluv v oboru vzduchotechnika, klimatizace, technologické chlazení a čistý prostor – outsourcingové služby.
 • Drobné zakázky servisního charakteru podle jednorázových nebo dlouhodobých objednávek.
 • Hydronické vyvažování potrubních sítí.
 • Zaregulování vzduchotechnických soustav.
 • Kontrola klimatizačních systémů podle vyhlášky č. 277/2007.
 • Komplexní zkoušky.
 • Tvorba a servis řídících systémů a nadřazených vizualizačních pracovišť COP.
 • Revize protipožárních klapek.
 • Revize elektro – výchozí i periodické.
 • Kontrola stavu ložisek točivých zařízení diagnostickým přístrojem s návrhem na další provoz ložisek v pravidelných nebo jednorázových intervalech.
 • Kontroly chladících zařízení proti úniku regulovaných látek (freon) a fluorovaných skleníkových plynů. Kontroly jsou prováděny proškolenými pracovníky s osvědčením a zápisem v registru techniků chladících a klimatizačních zařízení.

 

Outsourcingové služby

Kompletní správa budov. 

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu