Realizace na klíč

Vaše projekty realizujeme “na klíč”

Vaše projekty jsme schopni zrealizovat formou dodávky na klíč, tzn. zajištění komplexní realizace projektu od prvotního technického návrhu, přes vypracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace, až po jejich samotnou realizaci, zprovoznění, měření  a zkoušky, validace a záruční i pozáruční  servis.

 

Jsme Váš partner po celou dobu Vašeho projektu - poskytujeme kompletní služby pro celý životní cyklus stavby.


 

Dodávky realizujeme v rámci

 • Nové výstavby
 • Rekonstrukce nebo modernizace stávajících objektů
 • Rozšiřování výrobních kapacit

Dodávky realizujeme v rozsahu

 • Kompletní řešení investičních celků s clean room technologiemi
 • Kompletní řešení dílčích částí investičních celků (provozní celky)
 • Dodávky provozních souborů, technologických celků
  a vnitřního vybavení

Dodávky realizujeme v postavení

 • Generální dodavatel
 • Subdodavatel

Komplexní dodávky investičních celků nebo jejich částí zajišťujeme v oblastech

 • Farmacie, Biotechnologie, Zdravotnické prostředky
 • Zdravotnictví
 • Věda a výzkum
 • Mikroelektronika, Optika, Automotive