Profil firmy

O nás

"Creating conditions"

Jsme respektovanou nadnárodní skupinou firem BLOCK®, která působí v mnoha zemích světa již od roku 1991. Realizujeme investiční celky s náročnými technologiemi (HIGH technologie) a vysokou kvalitou prostředí (clean rooms).

Profilujeme se jako projekční, inženýrská a dodavatelská/realizační firma se zkušenou skupinou techniků, technologů a inženýrů pro řízení a realizaci staveb. Svým zákazníkům nabízíme komplexní služby v projektové přípravě, výrobě, výstavbě i následném servisu. Naše řešení garantují optimalizaci investičních i provozních nákladů a kladou důraz na důslednou ochranu životního prostředí.

Realizujeme stavby pro farmacii a biotechnologii, zdravotnictví, vědu a výzkum, mikroelektroniku, automotive a jiné průmyslové stavby s clean room technologiemi.

Naše realizace jsou podpořeny vlastním výrobním programem. 

 

     
 
 

        

     
 
 

   

 


 

Filozofie

"Perfect results need perfect conditions"

Víme, že perfektní výsledky vyžadují perfektní podmínky, a proto je naší filosofií vytvořit pro Vaši práci dokonalé prostředí a podmínky, na které se můžete plně spolehnout, a díky kterým se můžete na svoji práci maximálně soustředit.

 

Strategický cíl a mise

Naším strategickým cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj skupiny BLOCK®. Cesta k dosažení našeho cíle začíná uvědoměním si podstaty toho, proč  tady jsme – naším posláním:

„Vytváříme podmínky pro realizaci Vašich vizí. Jsme Vám spolehlivým partnerem.“

 

Vize

Vize je cesta, kterou se musí ubírat všechny budoucí kroky, aby bylo možné docílit dlouhodobě udržitelného rozvoje:

 • Být první volbou pro naše zákazníky již při tvorbě jejich záměru.
 • Být kreativní při zachování efektivity našich procesů.
 • Inspirovat okolí, být součástí úspěchu.
 • Značka BLOCK® je založena na zodpovědném přístupu ke svému okolí.

 

Uznávané hodnoty

Hodnoty na cestě k dlouhodobě udržitelnému rozvoji ukazují směr a pomáhají se v každém okamžiku správně rozhodnout. Hodnotami skupiny BLOCK® jsou:

 • Zodpovědnost
 • Spolehlivost
 • Odbornost
 • Loajalita

 

Politika kvality

 • Základním cílem je spokojený zákazník.
 • Společnost klade důraz na proces neustálého vzdělávání svých zaměstnanců, kteří následně poskytují kvalitní služby zákazníkům.
 • Trvale zlepšujeme účinnost našich procesů.
 • Našim zákazníkům poskytujeme řešení v souladu se současnými trendy, jakými jsou například 3D projektování či zpracování informačního modelu budovy (BIM).
 • Cíleně dodáváme naše služby v evropském standardu kvality.

 

Politika ochrany životního prostředí

Skupina BLOCK® není ve svých činnostech výrazným znečišťovatelem životního prostředí. 

Ve své činnosti a v realizaci svých projektů bude v následujícím období:

 • Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí. Aplikujeme tyto požadavky do všech pracovních činností společnosti.
 • Udržovat a zlepšovat procesy související s ochranou životního prostředí. 
 • Preventivními opatřeními minimalizovat možná znečistění životního prostředí.
 • Udržovat, případně aktualizovat vypracované havarijní plány.
 • Informovat veřejnost a zaměstnance o programech a dosažených cílech v oblasti ochrany životního prostředí – prostřednictvím www stránek.

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Dodržujeme platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aplikujeme tato ustanovení do všech oblastí působení společnosti.
 • Trvale zlepšujeme procesy související s BOZP.
 • Vedeme zaměstnance k dodržování a prosazování závazků stanovených v této politice.

 

 


 

Historie

1991

Společnost se začala intenzivně rozvíjet. Byla zvolena filozofie střediskového hospodaření. Ve střediscích studio, projekce a inženýring, klima, dodávek a technologie bylo zaměstnáno 32 zaměstanců.

Block a.s.

1992

1993

Společnost se rozrůstá a počet zaměstnanců se zvyšuje na 81.

Vzrostl počet zaměstnanců na 187.
Založení dceřiné společnosti G.M.Projekt s.r.o.

30 let

1994

1995

Společnost BLOCK založila dceřinou společnost MAAP s.r.o. a ZAL UP Ltd. Rovněž byla založena kancelář v Praze.

1996

1997

Získání prvního certifikátu ISO 9001
od společnosti Lloyds Register.

Lloayd's Register

Vzrostl počet zaměstnanců na 187.
Založení dceřiné společnosti G.M.Projekt s.r.o.

1998

1999

Uskupení BLOCK Holding začalo na Slovensku s výrobou komponentů pro čisté prostory v dceřiné společnosti FOR Clean vybavením laboratoří.

Forclean

Od roku 2001 sdružení BLOCK Holding vystupuje pod novým názvem BLOCK® Group a zaměstnává 480 zaměstnanců. Z toho 210 z Block a.s.

Block a.s.

2001

2002

Sortiment výrobků byl rozšířen o výrobu izolátorové technologie.

2004

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 


 

 

Certifikace

 

ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, ISO 45001:2018

BLOCK® je od roku 1997 držitelem certifikátu “Systém managementu kvality“, který každý rok úspěšně obhajuje. V návaznosti na neustálé zlepšování získal BLOCK® certifikaci také pro “Systém enviromentálního managementu” a pro “Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci”.

Integrované systémy jsou řízeny dle platných standardů norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 - Systém managementu kvality
 • ČSN EN ISO 14001:2016 - Systém enviromentálního managementu
 • ČSN ISO 45001:2018 (BOZP) - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a to v rozsahu činností, které jsou pro jednotlivé společností skupiny BLOCK® uvedeny u jednotlivých certifikátů.

Registrační číslo certifikátu u TÜV: 14.252.123, platnost do 30.11.2024

 

BLOCK a.s. - PDF ke stažení zde ˃

BLOCK a.s. - Provozovna Praha - PDF ke stažení zde ˃

BLOCK CRS a.s. - PDF ke stažení zde ˃

BLOCK Technology a.s. - PDF ke stažení zde ˃

FOR Clean a.s. - PDF ke stažení zde ˃

Filiál BLOCK CRS a.s. - Rusko - PDF ke stažení zde ˃

Organizační složka BLOCK CRS a.s. - Slovensko - PDF ke stažení zde ˃

 

 

 

 

 

Bezpečný podnik

Osvědčení „Bezpečný podnik“ v souladu s požadavky ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007.

Od roku 2004 jsme i držitelem certifikátu BEZPEČNÝ PODNIK, který dokládá funkčnost, transparentnost, účinný a ekonomicky efektivní model řízení bezpečnosti naší společnosti odpovídající požadavkům směrnic EU. Program „Bezpečný podnik“ vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce ČR.

Program Bezpečný podnik je založen na zásadě, že zdravé pracoviště je nedílnou součástí programu řízení jakosti každé úspěšné firmy. Naplnění požadavků programu přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě a vyšší produktivitě práce.

Evidenční číslo certifikátu 13/20/BP, platnost do 1.6.2023

 

PDF ke stažení zde ˃

 

 

 

Osvědčení o autorizaci - Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT)

Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT) společnosti BLOCK získal jako autorizovaná laboratoř v oblasti ochrany veřejného zdraví na základě provedeného odborného a QMS auditu prodloužení OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI podle zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví). Držiteli tohoto osvědčení jsme od roku 2009.

Osvědčení vydal Státní zdravotní ústav v Praze 10, pověřený Ministerstvem zdravotnictví k provádění autorizace. Odbor AMT je laboratoří, způsobilou provádět činnosti v rozsahu podle dále uvedených autorizačních setů:

 • B3 - Měření vláknitého prachu a tříd čistoty vnitřního prostředí staveb
 • B4 - Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb
 • H5 - Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí

 

Číslo Osvědčení o autorizaci A0150100121, platnost do 4.2.2026.

 

PDF ke stažení zde ˃

 

 

Certifikáty vztahující se ke konkrétním výrobkům naleznete v e-katalogu jako součást dokumentace daného výrobku.

Certifikáty vztahující se k materiálům naleznete v e-katalogu jako součást dokumentace výrobků, na kterých je daný materiál použit.

 

 


 

Členství v asociacích

 

Abychom vám byli schopni nabídnout co nejkvalitnější služby, podporujeme neustálé vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců a s tím související jejich členství v organizacích.

 

 

ISPE asociace - The International Society for Pharmaceutical Engineering

(Mezinárodní společnost farmaceutických inženýrů)

 • Členy jsou fyzické osoby.
 • Pracujeme podle zásad správné inženýrské praxe a aplikujeme nejnovější poznatky, které získáváme z členství v ISPE.
 • IISPE je společnost farmaceutických profesionálů, kteří mají expertní znalosti a vytváří vysoce kvalitní, cenově efektivní GMP řešení. Členové ISPE získávají široké a mnohostranné výhody, které zvyšují jejich znalosti o farmaceutickém průmyslu, umožňují jim spojit se s podobnými profesionály po celém světě a získávají možnost řešit GMP a regulatorní problematiku. Dostávají nástroje a zdroje, které jim dovolují profesní růst.

https://www.ispe.org/

 

 

 

VIP 3000

 • Členy jsou fyzické osoby.
 • Asociace Verein Interessengemeinschaft Pharmabau VIP3000 e.V. je zaměřena na podporu všech technologií souvisejících s plánováním a realizací moderních farmaceutických průmyslových areálů, čistých prostor a souvisejících specializovaných prostor. Propaguje nové znalosti z oboru a podporuje jejich implementaci. Zahrnuje oblasti: farmaceutické procesní technologie, výstavbu výrobních budov vhodných pro farmaceutický průmysl, služby ve stavebnictví a servisu.

Asociace VIP 3000 - PDF ke stažení ZDE

 

 

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Firmy, které jsou členy této asociace, deklarují vysokou kvalitu svých výrobků a služeb. Cílem asociace je podpořit expanzi všech jejich členů jak na tuzemském trhu, tak i v celosvětovém exportu. Díky informacím a zkušenostem členů představenstva se i začínající kvalitní dodavatelé mohou za podpory AVDZP prosadit na vysoce konkurenčním trhu zdravotnické techniky a služeb.

Hlavní pozornost asociace je zaměřena na rozvoj oboru, podporu marketingu členských firem, podporu vzdělávání zaměstnanců členských firem a informování v oblasti legislativy a jakosti.

http://www.avdzp.cz/index.html

 

 

Swiss Clean Room Concept

Swiss clean room concept je společenství odborníků na farmacii ve Švýcarsku.

Jedná se o organizaci, která pravidelně během roku pořádá školení a tréninkové kurzy na tématiku farmacie přímo v Bazileji (srdce farmacie ve Švýcarsku) a dvakrát do roka pořádá „Event“ kde jsou pozváni zákazníci. Součástí této události jsou malé výstavní stolky pro účel prezentace dodavatelů a soubor přednášek na různá témata.

https://www.swisscleanroomconcept.ch/

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu