Naše nabídka

Pro oblast mikroelektroniky, optiky a automotive  realizujeme komplexní dodávky stavebních a technologických celků s vysokými nároky na čistotu prostředí a technologická média. Vybudujeme pro Vás velkoprostorové montážní haly s kontrolovanou čistotou i speciální pracoviště s nejpřísnějšími požadavky na čistotu vzduchu, teplotní a vlhkostní parametry. Projektový tým složený z Vašich procesních technologů a našich specialistů projektantů pro Vás optimalizuje celý proces z pohledu energetických nároků a minimalizace dopadů na životní prostředí.

 


 

KOMPLEXNÍ DODÁVKY STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

Stavby na Klíč

Poskytujeme kompletní služby a realizaci v plném rozsahu: Konzultace, Exportní financování, Projekční činnost, Vývoj a výroba, Realizace, Inženýrská činnost, Validace a kvalifikace, Servis.

Prostory s požadovanou třídou čistoty

Vlastní systém pro komplexní výstavbu prostor s vysoce náročnými požadavky na čistotu pracovního prostředí s ohledem na zabránění částicové kontaminace.

Prostory splňující přísné mikroklimatické podmínky

Speciální výrobní a montážní pracoviště náročná na tepelně-vlhkostní podmínky, které jsou určeny teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu.

Montážní haly a pracoviště náročná na vzduchotechnické systémy

Montážní haly, odsávaná pracoviště a skladové prostory náročné na VZT systémy.

Laboratoře

Laboratoře s nejrůznějšími provozními nároky. Vestavby laboratoří, laboratorní nábytek, technologické zařízení a doplňky.

Doprovodné prostory

Skladovací prostory, administrativní prostory, odpočinkové prostory, zázemí.

HVAC (vytápění, vzduchotechnika, chlazení)

Kompletní systém tepelné techniky, klimatizace, vzduchotechniky, technologického chlazení, vodního chlazení, kotelen, výměníkových stanic a stlačeného vzduchu, včetně elektroinstalace a řídících systémů.

Technologická média

Čistá média: rozvody demi vody  l  speciální technologické plyny.

Technologická zařízení

Reaktory, zásobníky, technologické zařízení, odlučovače atd.

Speciální nábytek

Nerezové pracovní, perforované, mycí stoly, nerezové výlevky, mycí žlaby, kovové regály, nerezové pojízdné stolky a manipulační vozíky. 

 


 

VAŠE PROJEKTY REALIZUJEME "NA KLÍČ"

 

Jsme Váš partner po celou dobu Vašeho projektu - poskytujeme kompletní služby pro celý životní cyklus stavby. 

Vaše projekty jsme schopni zrealizovat formou dodávky na klíč, tzn. zajištění komplexní realizace projektu od prvotního technického návrhu, přes vypracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace, až po jejich samotnou realizaci, zprovoznění, měření a zkoušky, validace a záruční i pozáruční servis.

 

Více informací ke službám

Realizace na klíč • BIM a Digitalizace • Konzultace, Poradenství, Technická podpora • Projekční činnost • Výroba a Montáž • Realizace, Inženýrská činnost • Validace a Kvalifikace • Servis, Outsourcingové služby

 

 

Dodávky realizujeme v rozsahu

  • Kompletní řešení investičních celků s clean room technologiemi
  • Kompletní řešení dílčích částí investičních celků (provozní celky)
  • Dodávky provozních souborů, technologických celků
    a vnitřního vybavení


Dodávky realizujeme v rámci

  • Nové výstavby
  • Rekonstrukce nebo modernizace stávajících objektů
  • Rozšiřování výrobních kapacit


 

REALIZUJEME INVESTIČNÍ CELKY

 

Výroba polovodičů, čipů a jednoúčelových strojů

Vývoj a výroba světelné techniky

Výroba displejů a senzorů pro stavební a zemědělské stroje

Výroba komponentů pro automobilový průmysl