Naše nabídka

Pro oblast farmacie, biotechnologie a výroby prostředků zdravotnické techniky realizujeme komplexní dodávky stavebních a technologických celků podle pravidel GMP a FDA. Naší hlavní specializací jsou dodávky technologockých provozů s nejvýššími požadavky na kvalitu prostředí (clean rooms) pro práci s HPAPI a bezpečnostními požadavky na biologickou bezpečnost (zvýšeným BSL).

Výrobní proces umíme uzavřít do izolátoru/RABS, jejichž řešení sami navrhujeme a vyrábíme.

Vždy klademe důraz na vysokou provozní spolehlivost našich řešení. Garantujeme stabilnost parametrů pro nejnáročnější technologické procesy sloužící k výzkumu, výrobě a kontrole léků. Naše dodávky splňují vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí s maximálním podílem moderních přístupů.

V oblasti farmacie a biotechnologie vznikají velmi specifické požadavky, které řešíme ve spolupráci s technology partnerských organizací a firem. Pro zákazníka navrhujeme optimální způsoby řešení, které jsou z hlediska požadavků na výrobu a provoz, stavební požadavky, ekonomiku provozu a minimalizaci dopadů na životní prostředí nejvýhodnější. Každý projekt je řešen s největším důrazem na dodržení specifických požadavků na výrobní parametry. Řešením pomocí nejnovějších poznatků techniky dosahujeme výrazných úspor provozních nákladů.

V rámci dodávky technologických celků se řídíme filosofií přístupu dle GEP a garantujeme, že naše dodávky splňují požadavky GMP EU, respektive i FDA.

 


 

KOMPLEXNÍ DODÁVKY STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

Stavby na Klíč

Poskytujeme kompletní služby a realizaci v plném rozsahu: Konzultace, Exportní financování, Projekční činnost, Vývoj a výroba, Realizace, Inženýrská činnost, Validace a kvalifikace, Servis.

Čisté prostory BLOCK®

Systémy pro vestavby čistých prostor v souladu se standardy GMP. Vlastní vývoj a výroba.

Laboratoře BLOCK®

Vestavby laboratoří, laboratorní nábytek, technologické zařízení a doplňky.

Pomocné prostory

Skladovací prostory, administrativní prostory, odpočinkové prostory, šatny a zázemí.

HVAC (vytápění, vzduchotechnika, chlazení)

Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace a chlazení, včetně elektroinstalace řídících systémů.

Technologické rozvody/Produktovody

Čistá média PW, WFI, PS, technologické plyny a jiná technologická média, průmyslová pára, odpadové hospodářství, produktovody, CIP-SIP stanice aj.

Technologická zařízení

Reaktory a zásobníky, Plnící linky, Balící linky, Lyofilizátory, Tabletovačky, Kapslovačky, Fluidní sušárny, Homogenizátory, Bioreaktory, Centrifugy, Ultrafiltry.

Izolátorová technologie BLOCK®

Individuální řešení izolátorů a RABS postavené na flexibilním stavebnicovém systému.

Speciální nábytek BLOCK®

Nerezové pracovní, perforované, mycí stoly, nerezové výlevky, mycí žlaby, kovové regály, nerezové pojízdné stolky a manipulační vozíky.

 

 
 

 

VAŠE PROJEKTY REALIZUJEME "NA KLÍČ"

 

Jsme Váš partner po celou dobu Vašeho projektu - poskytujeme kompletní služby pro celý životní cyklus stavby. 

Vaše projekty jsme schopni zrealizovat formou dodávky na klíč, tzn. zajištění komplexní realizace projektu od prvotního technického návrhu, přes vypracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace, až po jejich samotnou realizaci, zprovoznění, měření a zkoušky, validace a záruční i pozáruční servis.

 

 

Více informací ke službám

Realizace na klíč • BIM a Digitalizace • Konzultace, Poradenství, Technická podpora • Projekční činnost • Výroba a Montáž • Realizace, Inženýrská činnost • Validace a Kvalifikace • Servis, Outsourcingové služby

 

 

Dodávky realizujeme v rámci

  • Nové výstavby
  • Rekonstrukce nebo modernizace stávajících objektů
  • Rozšiřování výrobních kapacit

 

Dodávky realizujeme v postavení

  • Generální dodavatel
  • Subdodavatel

 


 

Máme zkušenosti s realizací 

Výroba substancí (API, HAPI)

Výroba nesterilních lékových forem (pevná, tekutá, mastě, emulze, spreje, aerosoly)

Výroba sterilních lékových forem (Injekce, , Emulze a mastě, aerosol)

Výroba Radiofarmak

Výroba Léčivých přípravků moderní terapie

Výroba Zdravotnických prostředků

Biotechnologické výroby (substance, vakcíny)

Výroba veterinárních přípravků

Vývojové a kontrolní laboratoře

Zvířetníky

Farmaceutické sklady