Naše nabídka

Pro oblast vědy a výzkumu realizujeme komplexní dodávky stavebních a technologických celků. Naší hlavní specializací jsou komplexní dodávky laboratorních prostor s nějrůznějšími provozními nároky. Pro Váš výzkum, vývoj či kontrolní činnost vytvoříme optimální podmínky zajištující 100% bezpečnost Vaší práce při minimalizaci provozních nákladů. Naše řešení jsou nadčasová a umožní Vám variabilitu ve Vaší budoucí práci.

Disponujeme vlastní výrobou laboratorního nábytku a vybavení. Rovněž máme vlastní systém pro výstavbu laboratoří splňujících normy GLP a GMP.

Součástí komplexních dodávek jsou řešení zdrojů a distribuce médií, manipulace s produktem a odpadové hospodářství.

 


 

KOMPLEXNÍ DODÁVKY STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

Stavby na Klíč

Poskytujeme kompletní služby a realizaci v plném rozsahu: Konzultace, Exportní financování, Projekční činnost, Vývoj a výroba, Realizace, Inženýrská činnost, Validace a kvalifikace, Servis.

Laboratoře BLOCK®

Komplexní dodávky laboratoří s nejrůznějšími provozními nároky: vestavby laboratoří, laboratorní nábytek, technologické zařízení a doplňky.

Čisté prostory BLOCK®

Vlastní vývoj a výroba systémů vestaveb čistých prostor.

Doprovodné prostory

Administrativní prostory, skladovací prostory, odpočinkové prostory, zázemí.

HVAC (vytápění, vzduchotechnika, chlazení)

Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace a chlazení, včetně elektroinstalace řídících systémů.

Technologické rozvody/Produktovody

Čistá média PW, WFI, PS, technologické plyny a jiná technologická média, průmyslová pára, odpadové hospodářství, produktovody, CIP-SIP stanice aj.

Technologické zařízení

Digestoře, Laminární boxy.

Izolátorová technologie BLOCK®

Individuální řešení izolátorů a RABS postavené na flexibilním stavebnicovém systému.

Speciální nábytek BLOCK®

Nerezové pracovní, perforované, mycí stoly, nerezové výlevky, mycí žlaby, kovové regály, nerezové pojízdné stolky a manipulační vozíky.

 

 
 

 

VAŠE PROJEKTY REALIZUJEME "NA KLÍČ"

 

Jsme Váš partner po celou dobu Vašeho projektu - poskytujeme kompletní služby pro celý životní cyklus stavby. 

Vaše projekty jsme schopni zrealizovat formou dodávky na klíč, tzn. zajištění komplexní realizace projektu od prvotního technického návrhu, přes vypracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace, až po jejich samotnou realizaci, zprovoznění, měření a zkoušky, validace a záruční i pozáruční servis.

 

 

Více informací ke službám

Realizace na klíč • BIM a Digitalizace • Konzultace, Poradenství, Technická podpora • Projekční činnost • Výroba a Montáž • Realizace, Inženýrská činnost • Validace a Kvalifikace • Servis, Outsourcingové služby

 

 

Dodávky realizujeme v rámci

  • Nové výstavby
  • Rekonstrukce nebo modernizace stávajících objektů
  • Rozšiřování výrobních kapacit

 

Dodávky realizujeme v postavení

  • Generální dodavatel
  • Subdodavatel

 


 

Vědecko-výzkumná centra • Vzdělávací centra • Zkušební centra • Vědecko-technologická centra

Vývojová centra • Farmaceutické instituty • Procesní instituty • Kriminalistické instituty

Zdravotní instituty • Optické instituty • Biologické instituty • Přírodovědecké instituty

 Laboratoře s nejrůznějšími provozními nároky

Laboratoře pro farmacii, chemický průmysl, zdravotnictví, vysoké školy, potravinářský průmysl aj.

Laboratoře fyzikální, analytické, vývojové, kontrolní, imunologické, biochemické, diagnostické, národně - referenční, molekulárně - biologické, stomatologické aj.