Surgical - Prokládací skříň pro operační sál 406.01


Prokládací skříně slouží k materiálovému zásobování operačního sálu ze strany sterilní chodby. Skříně jsou vyráběny ve dvou variantách. Jedna je vybavena třemi nerezovými policemi a ve spodní části průjezdným prostorem. Průjezdná skříň na tom principu, že příslušný personál přiveze z centrálního sterilizace nerezové kontejnery ze sterilním materiálem (popřípadě  sterilní materiál bez kontejnerů) na zdravotnickém vozíků o standartních rozměrech. Ze strany sterilní chodby otevře prokládací skříň a zajede do ní i  s vozíkem, kde si vozík následně vyzvedne personál z operačního sálu. Zbylý materiál může uskladnit na policích v prokládací skříni. Druhá varianta je vybavena šesti policemi. Na jeden oprační sál se navrhuje jedna až dvě prokládací skříňě, aby vznikl dostatek úložného prostoru pro uložení materiálu pro operační program.