BLOCK - Surgical 400.00


Modulový systém Surgical je určen pro vytváření vnitřních prostor operačních sálů. Systém lze použít jako předstěnu před stávající konstrukce (šířka příčky  110mm), předstěnu v kombinaci se systémem For Medical (šířka příčky  180mm), nebo jako oboustrannou příčku (šířka příčky  min. 250mm). Systém je konstrukčně vyřešen tak, aby všechny moduly byly jednoduše demontovatelné. Hermetičnost systému je zajištěna buď tmelením, nebo vkládaným těsněním.

Základní panely Surgical tvoří finální povrch celého příčkového systému. Systém je horizontálně dělen na tří modulů.  Spodní modul je dodávána v provedení AISI 304 a je dodáván v standardní výšce 950mm. Střední demontovatelný modul je typicky barevně odlišen od zbývajících polí dle barevného řešení celého prostoru. Výška středního modulu je 1050mm. Horní modul se standardně dodává ve shodném barevném řešení jako je podhled v místnostech operačních sálů. Výška horního modulu j závislá na světlé výšce operačního sálu. Pro sál výšky 3000mm je horní modul 880mm.

Nad podhled je montován nadpodhledový modul výšky 120mm pro kotvení podhledu.

Panely jsou vyráběny ve dvou základních materiálových variantách. Základní provedení je panel vyrobený z materiálu AISI 304. Panely jsou opatřeny finálním povrchem FIN8 nebo vypalovací práškovou barvou. Druhá varianta je panel vyroben z pozinkovaného ocelového plechu, který je opět ošetřen vypalovací práškovou barvou.

Panel je standardně tvořen plechem tl. 0,8mm. Výztuhu tvoří 12,5mm sádrokarton. Doporučená délka panelů je od 150 mm do 2500 mm. Maximální délka panelu je 3000 mm.

Jednotlivé panely jsou vzájemně vodivě propojeny. Vodivé propojení systému je navrženo přes konektory, které umožňují při demontáži jednoduché odpojení a zpětné připojení.

Rastr tvoří nosný systém celého systému. Skládá se z horních a spodních vodících profilů, stojek, držáků a narážecích profilů. Pro zajištění stability jsou součásti rastru i výztuhy a držáky příček.

Distribuci příčkového systému zajišťuje BLOCK a.s..