Profily pro montáž systémů vestaveb BLOCK 102.90


Profily pro montáž systémů vestaveb jsou nedílnou součástí jednotlivých systémů (příčky, podhledy, dveře prosklení atd.).

Profily a komponenty se vykazují dle kódu uvedeného u každého výrobku.

 

Profily jsou rozděleny dle použití v jednotlivých systémech:

102.90 - Profily pro montáž příčkových panelů a lehkého kovového podhledu - MS

102.91 - Profily k dodatečnému lemování příček - MD

102.92 - Profily pro montáž modulárních systémů - MO

102.93 - Profily pro montáž dvojitých příček - DV