Filtrační nástavce purofil pro pochůzí kazetový podhled 108.07


Filtrační nástavce PUROFIL pro pochůzí kazetový podhled jsou koncovým filtračním členem rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí. Umisťují se především do operačních sálů, na jednotky intenzivní péče, do prostor sterilizace, do farmaceutických, elektrotechnických, strojírenských, potravinářských prostor, atd.

Nástavce jsou vyráběny v několika rozměrech pláště dle velikosti HEPA filtru.

Pro distribuci  přiváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny vířivou vyústkou nebo perforovaným elementem.

PK 3D.PNG