Ovládací klávesnice pro cirkulační jednotky a laminární pole 110.83

 

Klávesnice je určena k ovládání cirkulačních jednotek a laminárních polí fy BLOCK a.s. Cirkulační jednotka je určena k zajištění rovnoměrného proudění filtrovaného vzduchu nad pracovním místem a k ochraně produktu před okolní kontaminací.

Pro ovládání se používá dotyková klávesnice, která je v robustním provedení pro využití v náročných průmyslových podmínkách. Může se využít v průmyslové výrobě, v automatizaci budov nebo ve zpracovatelském průmyslu.

Dotyková klávesnice je přizpůsobená umístění do příčky nebo dveří rozvaděče.

Z klávesnice lze ovládat START/STOP motoru, tlumený chod ventilátoru, zapnutí/vypnutí osvětlení. Dále lze z klávesnice ovládat nastavení výkonu motoru a poruchová hlášení.