Cirkulační jednotka pro těžký podhled 110.05

Cirkulační jednotka je určena k zajištění přívodu filtrovaného vzduchu na pracovní místo pro ochranu produktu před okolní kontaminací. Konstrukční řešení cirkulační jednotky společně s vhodnou regulací zajišťuje na výstupu pod jednotkou rovnoměrné laminární proudění vzduchu s požadovanou rychlostí v rozsahu 0,3÷0,45 m.s-1 (při hustotě vzduchu ς=1,2 kg.m3).

Cirkulační jednotka se zpravidla osazuje do rastru těžkého podhledu Forclean. Pro stabilizaci laminárního proudění se doporučuje instalace pružných nebo pevných zástěn po obvodě jednotky. Uchyceny jsou na samostatné konstrukci nosného rastru. Při instalaci cirkulační jednotky do prostor bez definované třídy čistoty nebo do prostředí se zvýšenou prašností se zařazuje na její sání předfiltr.