Laminární pole z cirkulačních jednotek 110.06

Laminárním polem můžeme nazývat sestavu několika cirkulačních jednotek sestavených do celistvé plochy nad celým pracovním prostorem, nebo výrobní linkou. Laminární pole je sestaveno z cirkulačních jednotek stavěných vedle sebe nebo za sebou vzájemně propojených komunikačním kabelem a zapojené do el. sítě přídavného rozvaděče flexo šňůrou. Komunikační kabel a flexo šňůra je součástí každé CJ. Rozvaděč se specifikuje pomocí kódu v kapitole 110.86A a je společný pro každé tři CJ. V každém laminárním poli je jedna CJ koncová a je ji nutno osadit do elektroniky konektor Terminator podle výkresu elektro zapojení. Samotné CJ jsou specifikované v kapitole 110.04C Cirkulační jednotka.

CJ se osazují do podchůzí výšky 2100 mm nad podlahou a jsou minimálně 300 mm pod podhledem. Je možné použít dodatečné krytování z plechových kazet, které se kotví do horní plochy CJ a podhledu. Specifikuje se zvlášť v kapitole 110.85A Krytování.

Laminární pole pod CJ může být uzavřeným prostorem a odděleny od okolního prostoru zástěnami. Zástěny musí být z hygienických důvodů snadno odnímatelné a čistitelné.Ty mohou být pevné, nebo odnímatelné a specifikují se v kapitole 110.06 Zástěny.

Ovládání laminárního pole může být ovládané pomocí počítače, kde může být najednou ovládáno až 32 CJ. Napájení počítače je ve volné zásuvce v přídavném rozvaděči nad CJ. Koncovým ovladačem je pak dotykový panel, nebo napojení na centrální ovládací panel.
Pro malé laminární pole (cca 4-6 CJ) je se může použít samostatné ovládání pomocí dotykového displeje. To se specifikuje v kapitole 110.83A Ovládání laminárního pole.

V CJ jsou HEPA filtry, které se specifikují zvlášť v kapitole 110.87A HEPA filtry.

Laminární pole se zabudovává do lehkého kazetového podhledu nebo do podhledu s viditelným rastrem.

  • laminizátor - standard
  • děrovaný plech