Přídavný rozvaděč pro laminární pole 110.86


Přídavný rozvaděč do laminárních polí je určený pro napojení Cirkulačních jednotek pomocí flexo šňůry.
Je napojený na řízený hlavní rozvaděč. Výstupy z přídavného rozvaděče jsou zásuvky pod trvalým napětím a jejich typ se specifikuje v sekci S2. Přídavný rozvaděč je připravený pro každé tři cirkulační jednotky, jedna zásuvka je rezervovaná pro ovládání s displejem nebo jako servisní zásuvka.

Napojení přídavného rozvaděče na hlavní rozvaděč, jeho jištění jističem a tloušťku kabelu řeší projektant podle situace.