Modulární příčkový systém 102.04


POPIS ZAŘÍZENÍ

 • Celý systém může být samonosný - nepotřebuje kotvení do stěn a stropů stavební konstrukce.
 • Rozměry modelu: 6.5 m x 1.25 m, maximální výška: 3 m.
 • Vedle sebe mohou být sestaveny další moduly v jakémkoliv počtu v obou směrech.
 • Cirkulaci vzduchu zajišťují FFU jednotky, modul nepotřebuje žádné připojení k centrálnímu systemu VZT.

PŘÍČKOVÝ SYSTÉM

 • Nosný systém se skládá z hliníkových profilů a sendvičových panelů.
 • Panely jsou ukotveny do nosných hliníkových profilů a spoje zaslepeny krytem. 
 • Panely s nosnými profily vytvářejí celistvou rovinnou plochu a zabraňují tím vzniku nečistot.
 • Uvnitř příčky je dostatečné místo pro rozvod médií a elektrické energie.

PODHLED

 • Skládá se z mřížky hliníkových profilů a vestavěných jednoplášťových nebo sendvičových panelů.
 • Panely a mřížka vytvářejí rovinnou plochu, kde nevznikají nečistitelná místa. 
 • Do podhledu se mohou integrovat svítidla, VZT komponenty nebo sprinklery.
 • V pochůzí variantě má podhled plošnou nosnost 75 kg/m2 a v náhodném zatížení až 150 kg.

VÝHODY

 • Jednoduchá demontáž a výměna dílů.
 • Umožňuje :
  • Jednoduchá integrace technologií, nábytku a dalších prvků.
  • Jednoduchá změna dispozice čisého prostoru.
 • Splňuje vysoké požadavky na hygienickou nezávadnost, čištění a dezinfekci.
 • Jednoduchá a rychlá montáž.
 • Široká škála barev a materiálového provedení.