Podlahoviny z PVC včetně fabionů 102.81


Podlaha v místnostech čistých prostor vyžaduje vysokou životnost a snadnou čistitelnost. Pro zajištění maximální čistitelnosti rohů a koutů místnosti je nutné používat fabiony k plynulému přechodu podlahoviny na stěnu. Pro rychlé a plynulé napojení se do rohů a koutů vkládají předem vylisované prvky z podlahoviny. Proto se pro podlahy volí materiály na bázi PVC. Příslušný druh PVC určí projektant na základě požadavku investora.

Materiál:

podlahovina na bázi PVC - vodivá, elektrostatická, podle zátěže, homogenní a heterogenní

Hmotnost:

Rohovník vnitřní - 2FP - 200g
Rohovník vnitřní - 3FP - 200g