Dveře těsné 104.03


 

Těsné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací v podtlakových místnostech.

Těsné dveře jsou součástí systémovévých prvků vestaveb pro prostory s vysokým nárokem na těsnost. Tyto prostory jsou náročně testovány na těsnost čistých prostor i na těsnost vzduchotechniky zejména na odtahu z místností. Veškeré výstupy z biologicky nebezpečných prostor musí být zabezpečeny proti možnému úniku biologicky aktivních materiálů – plynných, kapalných i pevných.

Tyto kritické systémy pro zákazníka musí být zálohovány po dobu možných výpadků energií a při výrobních odstávkách.