Svítidlo nevstupovat 111.07


Svítidlo „NEVSTUPOVAT“ slouží k upozornění osob pohybujících se v čistém prostoru na možná nebezpečí spojená se vstupem na určitá pracoviště, jako je například Rentgenové záření, nebo výkonný laser.

Svítidlo nevstupovat se rozsvítí právě před zahájením potenciálně nebezpečné činnosti a zhasne až po jejím dokončení. Vhodné je zkombinovat jej například se systémem pro elektrické uzamčení dveří pro zamezení vstupu osob do daného prostoru během záření.

Svítidlo se montuje do příčkového panelu SDK nad dveře, nebo v blízkosti dveří.