Laminární pole 108.02


Laminární pole slouží k usměrnění přiváděného vzduchu z filtračních nástavců PUROFIL, které jsou napojené na centrální vzduchotechniku.
Zabudovává se do lehkého kazetového podhledu nebo do podhledu s viditelným rastrem.

Laminární pole se skládají ze dvou částí:

HORNÍ STAVBA

  • Skládá se z filtračních nástavců PUROFIL nebo z filtračních nástavců PUROFIL v kombinaci se svítidly a kazetami. 

SPODNÍ STAVBA
Plášť laminarizátoru

  • přichycen k filtračním nástavcům složených do laminárních polí v lehkém kovovém podhledu
  • zkonstruován pro laminární pole o různých velikostech.

Provedení na výstupu vzduchu je dvojího typu a je upevněno k plášti

  • laminarizátor - standard
  • děrovaný plech

Po obvodu laminárního pole mohou být k plášti upevněny pružné nebo pevné zástěny v provedení běžném nebo antistatickém. Zástěny slouží k usměrňování laminárního proudění na výstupu pod laminárním polem. Zástěny musí být z hygienických důvodů snadno odnímatelné a čistitelné.

SESTAVOVÁNÍ NÁSTAVCŮ DO LAMINÁRNÍHO POLE
Filtrační nástavce PUROFIL je možno skládat do různých sestav. Pro sestavy se používají filtrační nástavce s filtry o půdorysných rozměrech 570x570, 1180x555 a 1180x1180 mm.

Laminární pole.jpg