Obkladové panely 102.03


Obkladové panely, společně se systémem příčkových panelů, představují jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Obkladové panely se používají při obkladech stávajících stěn stavby a nejsou samonosné.

 

POPIS VÝROBKU

  • Panel tvořený jedním pohledovým pláštěm a vlepenou sádrokartonovou deskou tl. 15 mm.
  • Panely spojeny zasouváním.
  • Rozvody médií, elekto rozvody a rozvody VZT řešeny odsazením celé konstrukce.

 

VÝHODY

  • jednoduchost
  • rychlá montáž a demontáž
  • cena 
  • malá tloušťka    
 

Spojení panelů nasouváním

Obkladový panel

 

1. Plášť pohledový; 2. Sádrokarton

Upevnění obkladového panelu

1. Horní kotva; 2. Horní vodící profil; 3. Stávající zeď;
4. Spodní vodící profil; 5. PVC; 6. Obkladový panel, 7. Podlaha