Příčkový panel se zvýšenou tepelnou odolností 102.06


 

Panely se zvýšenou tepelnou odolností slouží k vybudování termokomor a chladírenských boxů. V prostorech vytvořených těmito panely jsou zabezpečeny teplotní a tlakové poměry dle požadavku zákazníka. Celý systém spojování panelů navzájem a také s ostatními komponenty (tj. zárubněmi dveří, stropními panely, podlahou) je tvořen tak, aby byly přerušeny všechny tepelné mosty a aby se minimalizoval tepelný prostup. Součástí systému těchto panelů jsou i ostatní prvky pro vytvoření úplných boxů: dveře se zvýšenou tepelnou odolností, stropní panely.

POPIS VÝROBKU

  • Panely sendvičového typu, tvořeny pláštěm a vnitřní výplní.
  • Panely spojeny vzájemným nasunutím; samonosné.
  • Od základních příčkových panelů liší výplní a ukotvením k bočním příčkovým panelům, podlaze a stropu.
  • Rozvody médií, elekto rozvody a rozvody VZT vedeny na povrchu, popřípadě z vnější strany čistého prosotru
 

Panel se zvýšenou tepelnou odolností.jpg


1 - Plášť; 2 - Výplň; 3 - Lemovací L-profil obvodový; 4 - L - lišta s narážecím fabionem; 5 - Plášť; 6 - 2x L profily vzájemně nespojené

VÝHODY

  • Přerušeny všechny tepelné mosty – u chladíren nedochází ke kondenzaci
  • Malé tepelné ztráty - rovnoměrné rozložení teplot uvnitř termokomor
  • Splněny veškeré požadavky GMP na čistitelnost povrchů (tmelené spáry, fabiony, plynulé přechody)