Protipožární příčkové panely 102.02


Protipožární panely jsou sendvičového typu, tvořené pláštěm a vnitřní výplní. Jako výplň panelu je použita minerální vlna. Pro elektrické přívody mohou být  ve výplni panelu osazeny elektroinstalační průchodky. Vyrábí se v tloušťce 60 mm. 

Protipožární příčky se dodávají z panelů v provedení pro požární odolnosti:
a) EI30/EW30/EW45 - jedná se o protipožární panely se specifickým kotvením
b) EI15/EW30 - jedná se o standardní příčkové panely s upraveným spojováním

Panely jsou odzkoušeny ve státní zkušebně s garantovanou požární odolností dle tabulek.

 

POPIS VÝROBKU

  • Panely sendvičového typu, tvořeny pláštěm a vnitřní výplní.
  • Pro elektrické přívody osazeny elektroinstalační průchodky (pouze do určité protipožární odolnosti).
  • Z příček lze sestavit komín, ve kterém jsou vedeny rozvody VZT.
  • Součástí systému protipožárních panelů jsou i protipožární dveře a prosklení.​

1 - Ochranný plech proti ohni; 2 - Plášť; 3 - Elektroinstalační průchodka; 4 - Výplň; 5 - Plášť; 6 - Směr nasunutí

 

Panely s požární odolností EI15/EW30

Protipožární panely2.jpg

Panely s požární odolností EI15/EW30/EW45

Protipožární panely3.jpg


1 - Výplň; 2 - Plášť; 3 - Profil "U"; 4 - Plášť; 5 - Profil "BASIC"

1 - Výplň; 2 - Plášť; 3 - 2x L profily vzájemně nespojené;
4 - Plášť; 5 - 2x L profily vzájemně nespojené

VÝHODY

  • rychlá montáž a demontáž umožňující pružnou změnu dispozičního řešení prostoru
  • snadná údržba
  • barevná stálost
  • korozní ochrana 
  • tepelná i zvuková izolace