Izolátorové pracoviště - obecné 510.01


Izolátorové pracoviště je zařízení tvořící bariéru mezi produktem a obsluhou včetně všech nezbytných technických prostředků pro zajištění bezpečnosti i v případě havárie. Jsou často používány k práci s nebezpečnými látkami (HAPI) např. cytostatiky, hormony nebo antibiotiky. Vytváří také vysoce čisté prostředí pro operace jako jsou plnění, testování sterilit, práce s buňkami apod.

POPIS VÝROBKU

 • třída těsnosti podle normy ISO 10648-2
 • třída čistoty A, C, D dle normy EU GMP (ISO 14644)
 • umožňuje práci se sterilními materiály a vysoce účinnými látkami
 • proudění vzduchu: turbulentní a laminární
 • materiál: nerezová ocel AISI 316L; tvrzené sklo; silikon, POM-C, atd.
 • čelní skla: pevná nebo výklopná
 • řídicí systém Siemens Simatic
 • přívod vzduchu nebo inertního plynu přes HEPA filtry H13 nebo H14
 • možnost inertní atmosféry uvnitř izolátoru pro práci s látkami, které jsou citlivé na kyslík​
 • možnost osazení dvířek "double door" nebo nekonečného rukávce pro zabránění kontaminace produktu nebo prostředí
 • práce v přetlakovém nebo podtlakovém režimu

VÝHODY

 • řešení na míru zákazníka
 • možnost integrace zařízení jako jsou sterilizátory, inkubátory, reaktory, atd.
 • nízká povrchová drsnost (Ra≤0,4μm)
 • možnost sterilizace pomocí generátoru par peroxidu vodíku
 • komory a přestupníky - nezávislá vzduchotechnika
 • snadné čištění přes instalované sprchy

DSC_0445_více vrstev.jpg