RTP (Rapid Transfer Port) 510.53


RTP (Rapid Transfer Port) je zařízení, které slouží k bezpečnému a sterilnímu přesunu materiálu z komory na jiné místo, přičemž je zabráněno kontaminaci produktu nebo okolí. Často bývá RTP použit pro transport materiálu ven nebo dovnitř izolátoru. 

POPIS VÝROBKU

  • Alfa port - integrován v komoře izolátoru
  • Beta port - kontejnér pro přesun materiálu
  • Sterilní nekonečný rukávec
  • Systém double door - po spojení alfa a beta portu je možné otevřít port do kontejneru
  • Velikosti průměru: 105, 190, 270 a 350 mm
  • Materiál: odolný sterilizaci (autokláv, ethylenoxid, gama sterilizace, sterilizace pomocí H2O2 atd.)

 

    rtp2.jpg

SYSTÉM OCHRANY PROTI NÁHODNÉMU ODDĚLENÍ

  • Dvířka Alpha nelze otevřít, pokud je Beta kontejner nesprávně připojen či umístěn
  • Pokud jsou Alpha dvířka oteveřené nelze odpojit Beta kontejner