Tester rukavic 510.02 

Tester slouží ke kontrole těsnosti rukavic v kruhových přírubách průměru 209mm. Testování se využívá především u izolátorů a mikrobiologických boxů. Princip testování těsnosti spočívá v pneumatickém utěsní rukavice, natlakování na nastavenou hodnotu, odečtení tlakové ztráty a vyhodnocení rozdílu.