Příslušenství ISO modulových košů 214.50

přepážky.JPG KOŠ_3.jpg etiketa 2.JPG
T-KUS_2.JPG fixace.JPG

Příslušenství ISO modulových košů zvyšuje jejich funkčnost a praktičnost. Slouží k zjednodušení organizace materiálu a komodit ve zdravotnictví. Zefektivňuje řízení logistických procesů. Toto příslušenství doplňuje ISO modulové koše, které jsou definovány v kapitole 214.49A. Celkově se tak dotváří funkčnost ISO modulových skříní, které jsou definovány v kapitole 214.05A.

Je možno definovat příčky a další díly pro každý ISO modulový koš zvlášť nebo definovat pro jednu výšku koše potřebné celkové množství příslušenství. Toto příslušenství se následně rozdělí do košů v ISO modulových skříních.

 • Podélné a příčné přepážky
  • slouží k dělení ISO modulového koše dle potřeb uživatele
 • T-kus
  • řeší zafixování dělící příčky v případě, že přepážka není realizována příčkou přes celou délku nebo šířku koše
 • Držák etiket
  • zjednodušuje uživateli orientaci v skladovaném materiálu
  • je možno doplnit o systém značení "semafor", kterým se jednoduše hlídá skladové množství dle předepsaných vnitřních směrnic
  • snadná montáž
 • Fixace přepážek
  • pokud je potřeba zvýšit stabilitu příčky je možné ji zafixovat ke stěně koše
  • doporučuje se použití fixací