Dveře protipožární 104.05


Protipožární kovové otočné dveře představují společně s kovovou zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s požadavkem zvýšeného omezení šíření požáru. Zároveň dveře zaručují maximální sterilitu, hygienu a snadnou údržbu. Jsou určeny k oddělení požárních úseků na únikových cestách u staveb, které mají specifické požadavky na požární odolnost.

 

POPIS VÝROBKU

  • Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami z U profilů a vnitřní výplní.
  • Plné nebo prosklené v systému PHARMA.
  • Plášť tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření.
  • Kostra z ocelových U profilů, z vnější strany obložena izolačními deskami.
  • Výplň z minerální vlny
  • Plášť, výztuha a výplň vzájemně slepeny pod tlakem.
  • Oboustranné prosklení - tabule vnějšího skla v rovině s povrchem dveřního křídla; meziprostor osazen bezpečnostním protipožárním sklem.
  • Jednokřídlové dveře - protipožární zámek a klika