Cirkulační jednotka pro zavěšení pod podhled nebo na přemístitelný box 110.04


 

Cirkulační jednotka je určena k zajištění přívodu filtrovaného vzduchu na pracovní místo pro ochranu produktu před okolní kontaminací. Cirkulační jednotka se osazuje do čistých prostor všech tříd čistoty. Při instalaci cirkulační jednotky do prostor bez definované třídy čistoty nebo do prostředí se zvýšenou prašností se zařazuje na její sání předfiltr.

 

POPIS VÝROBKU

STŘEDNÍ STAVBA - ZÁKLADNÍ MODUL

 • k uchycení ventilátoru a vysoce účinného HEPA filtru
 • z vnitřní strany protihlukově upravena

SPODNÍ STAVBA

 • k distribuci filtrovaného vzduchu přes laminizátor nebo děrovaný plech
 • k osazení osvětlení (jen pro provedení na výstupu s laminizátorem)
 • k osazení pružných nebo pevných zástěn pro usměrňování laminárního proudění 

HORNÍ STAVBA NEBO PŘEDFILTR S DOKRYTOVÁNÍM

 • Horní stavba se používá pouze při zabudování CJ do podhledu se spodním sáním z místnosti. 
 • Předfiltr tvoří filtrační tkanina třídy filtrace G3 vložená do rámečku s tahokovem. Pokud není požadován předfiltr, je sání jednotky vždy opatřeno krytem.
 • Předfiltr se zařazuje na sání CJ při instalaci cirkulační jednotky do prostor bez definované třídy čistoty nebo do prostředí se zvýšenou prašností. 
 • Dokrytování CJ se provádí mezi jednotkou a podhledem pomocí rámečků s tahokovem. 

Cirkulační jednotka s popisy.jpg 

1-střední stavba; 2-spodní stavba; 3-laminizátor nebo děrovaný plech; 4-předfiltr 

VÝHODY

 • Zabudovaný EC motor, který zajišťuje nasávání vzduchu buď z místnosti nebo přípojné vzduchotechniky (Ve speciálních případech lze CJ osadit vzduchotechnickou nadstavbou s horním nebo bočním přívodem vzduchu.)
 • Pharma provedení z ocelových plechů.
 • Konstrukční řešení s vhodnou regulací zajišťují na výstupu pod jednotkou rovnoměrné proudění vzduchu s požadovanou rychlostí 0,45 m.s-1 (možnost naprogramovat i nižší rychlost). 
 • Udržení naprogramované rychlosti zajištěno zabudovaným tlakovým čidlem průtoku.
 • Možnost  ovládání přes WI-FI připojení
 • V případe požadavku je jednotka osazena nezávislým rychlostním čidlem, které snímá rychlost pod laminizátorem. Čidlo rychlosi řídí chod CJ. Jedná se o validovatelné řešení, které umožňuje udržet rychlost proudění v požadované hodnotě.
 • Ochranný účinek zvýšen upevněním pružných nebo pevných zástěn po obvodě jednotky.
 • Vyjímaní HEPA filtru zdola nebo z boku (použitelnost pro RABS instalace)
 • Lehce demontovatelné lamely
 • Možnost připojení na vzdálený přístup
 • Možnost připojení na nadřazený systém s možností archivaci dat
 • Možnost nastavení motoru pomocí Wi-Fi

BOČNÍ VYJÍMÁNÍ FILTRŮ

otevrena cirkulacka.jpg otevrena cirkulacka rez.jpg

DISPLAY S KLÁVESNICÍ

 • Nový dotykový displej pro ovládání jednotlivých jednotek v laminárním poli.
 • Moderní design
 • Snadno čistitelný
 • Chemicky a mechanicky odolný
 • Intuitivní ovládání