Zobrazovač tlaku 111.05


Zobrazovač tlaku je displej osazený v odolném skleněném rámečku, vybavený elektronikou pro vyhodnocení měřených veličin.

Na rozdíl od jiných displejů je tento zobrazovač zapojen do stejné proudové smyčky jako čidlo, jehož výstupní hodnoty zobrazuje. V obvodu je tedy čidlo zapojeno do série se zobrazovačem a výstup zobrazovače je pak přiveden na vstup řídící jednotky. Díky tomu mohou být čidlo i zobrazovač připojeny k řídící jednotce 1 kabelem a řídící jednotka navíc nemusí ovládat zobrazovač, resp. vyhodnocovat jakou hodnotu má displej zobrazit.

Zobrazovač tlaku je napájen signálem ze snímače tlaku (proud 4 – 20 mA). Díky minimálnímu vnitřnímu odporu nevychyluje naměřenou hodnotu a sám ji převede na výsledek zobrazený na displeji. Nezkreslený signál z čidla pak odešle na vstup řídící jednotky. Řídící jednotka následně převede signál do požadovaného tvaru a dále jej zpracovává. Už se však nemusí zabývat tím, jakou hodnotu má zobrazit na displeji a nemusí ji na displej odeslat.