Oboustranné dodatečné prosklení kovové příčky 103.02


Vkládá se do stávajících příčkových panelů tl. 60, 80, 100 a 120 mm.

Okno tvoří výztužný profil, krycí rámy a tabulové sklo tl. 4 nebo 6 mm.