VZT odtahový kanál 411.04


 

VZT kanál slouží k odvodu vzduchu z operačních sálů systému SURGICAL. Napojuje se na dvě VZT mřížky (popřípadě jednu) s filtrem z jemného nerezového tahokovu na zachytávání buničiny.

 

POPIS VÝROBKU

  • VZT kanál je určen do operačního sálu, kde se nejčastěji umisťují 4 kanály (dle celkového množství odváděného vzduchu).
  • Kanál je vyroben ze dvou kusu z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Hloubka kanálu je 80 mm, čímž jej lze jednoduše zabudovat do systému SURGICAL. Šířka kanálu je 800 mm.
  • VZT mřížky jsou umístěny na osu kanálu. Dolní hrana spodní mřížky je 150 mm od čisté podlahy, vrchní hrana horní mřížky je 80 mm pod podhledem.
  • VZT kanál je propojen s odtahovým potrubím za pomocí VZT příruby L20, na kterou je možné připojit vzduchotechnický nástavec s bočním odtahem.