Příčkové panely RTG 102.08


 

Příčkový panel RTG je základním prvkem pro vybudování čistých prostor s ochranou proti RTG záření. Vnějším vzhledem se od standardních příčkových panelů neliší. 

 

POPIS VÝROBKU

  • Panely jsou spojené vzájemným nasunutím. 
  • Mezi spoj panelů je vložena spojovací stínící olověná přepážka zabezpečující dokonalé překrytí spojů panelů stíněným prvkem.
  • Tloušťku stínící olovnaté vložky vždy stanoví projektant na základě optimalizace a limitů ozáření podle prováděcího právního předpisu o radiační ochraně dle platných vyhlášek v jednotlivých zemích.

                                                     RTG panel.jpg

1 - vnější plášť; 2 - stínící přepážka; 3 - stínící Pb vložka; 4 - výplň; 5 - plastové obložení HPS; 6 - plášť ze strany lonizujícího zařízení

 

UPEVNĚNÍ PANELŮ DO PODLAHY

A) „BASIC“ profil  B) "U" profil s Al fabionem C) "U" profil
podlaha1.jpg

 

profil s hliníkovým fabionem

 

Podlaha3.jpg

1 - Tmel
2 - Podlaha PVC
3 - Podložný profil

1 - Tmel
2 - Al fabion
3 - Litá podlaha