Projekty spolufinancované EU

 

Projekt

Centralizace a rozšíření R&D kapacit skupiny BLOCK

Byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování a vybavení nového VaV centra pro účely výzkumu, vývoje a inovací v oblasti čistých prostor, speciálního nábytku a izolátorové technologie včetně periferií.

 

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Odkaz na www zde

 

Fond:

Evropský fond pro regionální rozvoj

Odkaz na www zde