Stavební úpravy a přístavba obj. č. 3 pro hormonální přípravky, Bioveta, a.s.

10. 12. 2020

V září 2020 jsme dokončili investičně a prostorově další velmi složitou realizaci ve společnosti Bioveta a.s.

Jedná se o výrobní jednotku pro hormonální přípravky v části stávající budovy č.3. Investičně byla zakázka nad 80 mil Kč.

Stávající budova 03 je koncipována jako čtyřpodlažní výrobní objekt, který je stavebně i komunikačně propojen krčkem s novou laboratorní budovou – budova 02. V objektu 03 jsou celkem tři výrobní podlaží, čtvrté patro slouží pro umístění technického zázemí ve strojovnách (vzduchotechniku aj.). Nově zrealizovaná nástavba 3.NP nad přístavkem u budovy 03 slouží jako strojovna čistých médií čištěná voda (PW), injekční voda (WFI), čistá pára (PS) a k tomu příslušející strojní prvky a potrubní propojení. Nově je i výměníková stanice pára/voda a zdroj chladu (ventilační díl na střeše přístavku). Na 2.NP přístavku je strojovna VZT pro novou výrobu hormonů na 1.NP.

V části objektu na 1.NP je nový čistý výrobní prostor, ve kterém jsou umístěny dvě plnící linky pro plnění hormonálních přípravků – tekuté a lyofilizované přípravky do lahviček a ampulí. V přístavbě objektu je nová strojovna lyofilizace a vlastní lyofilizátor je zaintegrovaný v rámci čistých prostor. Přístup personálu i materiálu včetně výstupu hotové produkce do nové výroby je přes komunikační koridor objektu.

Celá výroba je napojena na stávající zdroje PW, WFI, PS se samostatnými zásobníky pro distribučními systémy PW, WFI a PS. Dodávkou byl kompletní zdroj a rozvod stlačeného vzduchu (CDA) a kompletní systém rozvodů technických plynů (N2, O2).

V rámci výrobní jednotky je umístěno izolátorové pracoviště pro manipulaci s hormony a propojení pomocí produktovodů s formulačními kotli na plnící linie. Izolátorové pracoviště je jednokomorové se 3 rukávci včetně sterilizace parami H2O2.

V rámci realizace společnost BLOCK zrealizovala velice složitou výrobní jednotku do velmi omezených prostor, se spoustou složitých vnitřních technologických a technických vazeb. Součástí dodávky je i laminární vozík s možností konektivity k lyofiifzátoru tak, aby byl celý výrobní proces dle pravidel GMP případně FDA.

Děkuji celému realizačnímu týmu za maximální nasazení a schopnosti postavit se další výzvě, potvrzené úspěšnou realizací.

Ing. Michal Navrátil, MBA
Key Account Manager

Fotogalerie

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu