Předání stavby Cetocoen Brno

23. 06. 2020

Dne 10.6.2020 společnost BLOCK a.s. ve spojení se společností PS Brno a.s oficiálně předali stavbu „Generální dodavatel stavby CETOCOEN OP VVV„ .

Jedná se o další z objektů vystavěných v rámci Univerzitního kampusu Brno, který bude centrem evropské excelence. V objektu budou v budoucnu skladovány genetické vzorky, především od matky a dítěte, pro vědecké účely.

Společnost BLOCK a.s. tuto zakázku realizovala ve sdružení se společností PS Brno a.s.

Zakázka byla charakterem zadávání unikátní. Jednalo se o první z veřejných zakázek zadaných dle tzv. podmínek Fidic, konkrétně dle Yellow Book – Naprojektuj a postav. Zakázka byla soutěžena na pevnou cenu, kdy zhotovitel na sebe přenáší zodpovědnost i za projekční část.

Z hlediska urbanistického uspořádání je stavba umístěna symetricky mezi pavilony A29 a INBIT, v bezprostřední blízkosti podzemních konstrukcí pavilonu A25. Technicky a dispozičně je propojena s objektem A29 (Cetocoen). Celá hlavní stavba se nachází pod terénem. Nad terén vystupuje pouze únikové schodiště a střešní světlíky. Součástí stavby je prostor anglického dvorku pro venkovní chladící jednotky a trafostanici, orientovaný do ulice Kamenice. Dále je součástí stavby podzemní technická chodba na úrovni 2.pp vedoucí směrem do ulice Studentská, která je zakončena manipulačním prostorem s vyrovnávacím schodištěm a navazujícím prostorem pro náhradní zdroj – dieselagregát. Tato chodba v kolmém směru podchází existující spojovací koridor mezi pavilony A29, A25 a INBIT. Vstup do Specimen Bank je řešen z objektu A29, zásobování a návoz vzorků z 2.pp stávajícího koridoru, který je rovněž součástí pavilonu A29.

Vlastní vnitřní prostory a provoz jsou definovány jako UTZ2. Prostory pro skladování zamražených vzorků jsou mimo systém VZT ošetřeny i tzv. hypoxickým prostředím, kdy je snížena hladina kyslíku ve vzduchu na úroveň okolo 15%. Navíc všechny technické systémy jsou plně integrovány do BMS celého univerzitního kampusu.  Kombinace technicky velmi náročných systémů a kombinace stavby pod úrovní terénu, byla pro obě realizující společnosti opravdovou výzvou.

Navíc konečná fáze realizace probíhala v době koronavirových omezení, kontrolní dny probíhaly distanční formou. Celý proces byl rázem výrazně složitější. I přes tyto omezení byla stavba dokončena dle harmonogramu rozpracovaného v počátku realizace a jednotlivé milníky naplněny dle smluvního vztahu.

Projektovým manažerem zakázky byl Radim Simerský, každodenní proces na stavbě řídil Honza Menšík. Velmi složitým procesním krokem byla obecně příprava zakázky a následné vzorkování jednotlivých prvků, kdy tohoto nelehkého úkolu se s plným nasazením zhostila Lucie Krátká. Celý tým, včetně kolegů nezmíněných v tomto příspěvku, byl často v nelehkých situacích a patří jím neskutečný dík za celý průběh a úspěšnou realizaci celé zakázky.

Vlastní realizace je hodnocena jak ministerskými úředníky, tak i lidmi z MUNI a dalším profesními specialisty, jako velmi precizní a zdařilá. Jedná se tedy o první zrealizovanou veřejnou zakázku dle pravidel FIDIC v České republice v oblasti pozemních staveb pro vědu a výzkum.

Ing. Michal Navrátil, MBA
Key Account Manager

Fotogalerie

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu