Laboratoře pro Synthon Blansko

19. 03. 2021

V letošním roce BLOCK® ukončil stavbu Laboratorní budovy pro společnost Synthon Blansko. Jedná se o rozšíření komplexu budov společnosti Synthon v areálu Blansko o budovu SO 14 Analytic Operation Bulding dále jen AO pavilon. V budově jsou umístěny nové analytické laboratoře, prostory stabilitních studií, kanceláře a technické zázemí. V přízemí 1.NP jsou situovány centrální šatny pro celý areál. Součástí realizace byla také dodávka laboratorního nábytku Köttermann.

Nově vzniklý objekt s prefabrikovaným skeletem má odlišný typ designu oproti stávajícím objektům v areálu. Nový AO pavilon tvoří z velké části celoprosklený plášť s optickým členěním na tři celky. Nový AO pavilon je přistavěn a komunikačně propojen s Administrativní budovou SO13. Součástí naší dodávky byla na Administrativní budově nová střecha a také nová fasáda.

Rozsah dodávky představoval kompletní stavební práce od základů, prefa skeltu až po střešní plášť, opláštění  a vnitřní příčky, výtahy, schodiště a obklady. Dále byly provedeny zdravotně technické instalace, přeložky inženýrských sítí, nová výměníková stanice, strojovna chladu se zdroji chladu Chilery na střeše o výkonu 622 kW, Vzduchotechnická zařízení s centrálními klimatizačními jednotkami na střeše objektu, pro laboratoře s decentrálním chlazením fancoily v podhledu. Součástí dodávky byly také Měření a regulace pro všechny vnitřní systémy stavby, slaboproudá elektrotechnika, silnoproudé rozvody včetně záložního zdroje chladu pro budovu i samostatné zálohy pro Stabilitní boxy v případě selhání centrálního přívodu i zálohy elektrické energie.

Dílčí části dodávky byly rozvody technologických médií s unikátním systémem řešení centrálních chemických odpadů od laboratorních stolů a chemických digestoří.

Samostatnou dodávkou byl kovový laboratorní nábytek včetně elektricky ovládaných digestoří komunikujících s vzduchotechnickým systémem. Dodávka laboratorního nábytku v rozsahu jednoho podlaží byla od společnosti Köttermann.

V rozsahu dodávky byly také projekční práce v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor, projekt skutečného provedení stavby, komplexní zkoušky včetně zprovoznění všech systémů, inženýrská činnost a veškerá součinnost spojená s kolaudací stavby.

Na zpracování zakázky se podílely tyto společnosti ze skupiny BLOCK Group – BLOCK CRS a.s. (dodávka čistých prostor), BLOCK Technology a.s. (dodávka izolátorové technologie) a Köttermann (dodávka laboratorního nábytku). 

Zastavěná plocha                           1287,7 m2
Podlažní plocha                              3934,7 m2
Obestavěný prostor                        19921,9 m3

BLOCK® dokončil stavbu Laboratorní budovy pro společnost Synthon Blansko. Jedná se o rozšíření komplexu budov společnosti Synthon v areálu Blansko. V budově jsou umístěny nové analytické laboratoře, prostory stabilitních studií, kanceláře a technické zázemí. V přízemí jsou situovány centrální šatny pro celý areál. Součástí realizace byla také dodávka laboratorního nábytku Köttermann.

Jedná se o komplexní řešení, na kterém se podílelo hned několik společnosti ze skupiny BLOCK® a to BLOCK CRS a.s., BLOCK a.s., BLOCK Technology a.s. a Köttermann.

Fotogalerie

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu