O společnosti
O společnosti BLOCK a.s. se od svého založení v roce 1991 orientuje na komplexní služby v projektové přípravě, výrobě, výstavbě a následném servisu investičních celků s náročnými technologiemi a vysokou kvalitou prostředí ( čisté prostory ).

O společnosti

Akciová společnost BLOCK a.s. se od svého založení v roce 1991 orientuje na komplexní služby v projektové přípravě, výrobě, výstavbě a následném servisu investičních celků s náročnými technologiemi a vysokou kvalitou prostředí ( čisté prostory ). Profiluje se jako inženýrsky zaměřená firma se silným architektonickým a projekčním útvarem a zkušenou skupinou techniků, technologů a inženýrů pro realizaci náročných staveb. Středisko validačních inženýrů a techniků umožňuje společnosti ověřit kvalitu jejích služeb a zákazníkovi prokázat funkčnost dodaných staveb a technologií. Součástí činností společnosti je rovněž kvalitní servis čistých prostor a systému klimatizace, topení, chlazení, měření a regulace.

Mezi hlavní oblasti působnosti firmy patří farmacie a biotechnologie, chemie, laboratoře, zdravotnictví, elektrotechnika a potravinářství.

Pro realizaci náročných staveb a technologií společnost vyvinula, vyrábí a dodává komplexní systémy. Ty jsou vytvářeny na základě dlouholetých zkušeností a prostorám zajišťují maximální spolehlivost. Výrobu veškerých komponentů pro tyto systémy zajišťujeme v rámci sdružení firem BLOCK GROUP.

Prostřednictvím dceřiných společností působí BLOCK a.s. v mnoha zemích světa a poskytuje tak komplexní dodávky a spolehlivé služby všem našim zákazníkům. Aktivní činnost vyvíjí v České republice, Slovensku, Polsku, ve Švýcarsku, v Německu, v  Pobaltí, na Ukrajině, v Rusku a v ostatních zemích SNS.

Naším cílem je především spokojený zákazník. K tomuto cíli směřují všechny naše činnosti a výrobní procesy, které se podrobují procesům kontroly kvality a jakosti. Neustále zkvalitňujeme naši práci a snažíme se zákazníkům poskytnout služby od zpracování investičního záměru přes projekty, realizaci stavby až po zabezpečení 24 hodinového servisu na bezproblémový chod námi dodávaného technologického zařízení.

Víme, že perfektní výsledky vyžadují perfektní podmínky. Proto je naší filozofií vytváření prostředí a podmínek pro Vaši práci, na které se můžete plně spolehnout a za kterých se můžete na svoji práci plně soustředit. Filozofie každého našeho kroku směřuje k praktickému využití nabytých znalostí, k neustálému posouvání standardu směrem k lepšímu a dokonalejšímu.

 

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013