Věda a výzkum
Věda a výzkum Komplexní dodávky vědecko-výzkumných center a provozně-kontrolních laboratoří.

Věda a výzkum

Společnost BLOCK nabízí komplexní řešení a dodávku laboratoří pro farmacii, chemický průmysl, zdravotnictví, vysoké školy, potravinářský průmysl a jiné.

Realizuje jak kompletní dodávku laboratorních prostor z kovových příček a kovových podhledů, včetně klimatizace prostor, tak dodávku technologií pro laboratoře.

Laboratoře vybavíme bariérovými pracovišti, biohazardy, cirkulačními lamináry, termoboxy, laboratorním nábytkem, laboratorními digestořemi, zdroji a rozvody čistých médií. Většina těchto výrobku je z produkce naší společnosti.

Samozřejmostí je i zajištění servisních činností, zaregulování VZT, topení a chlazení, validace čistých prostor, řídících systémů, čistých médií - PW, WFI, stlačeného vzduchu a dalších požadovaných médií.

Výsledkem pro Vás bude plně vybavená a plně funkční laboratoř, připravená k profesionálním pracovním výsledkům.

Celá dodávka laboratoří je řešená stavebnicovým systémem, který umožňuje provozní, prostorovou, barevnou i materiálovou variabilitu.

Díky možnosti zakomponování moderních technologií plní nejvyšší požadované nároky. Díky svým vlastnostem zajišťují laboratoře BLOCK optimální podmínky pro celý pracovní tým.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013