Farmacie a biotechnologieReference farmacieNárodní tkáňové centrum a.s.; Brno, Česká republika
Farmacie a biotechnologie Komplexní dodávky stavebních a technologických celků podle pravidel GMP.
  • čistý prostor ve farmaceutické výrobě
  • čistý prostor ve farmaceutické výrobě

Národní tkáňové centrum a.s.; Brno, Česká republika

Inovace národního tkáňového centra  ( I-NTC), VCB, NEXT-M“- Brno Bohunice,

Hi-tech výrobního, vývojového a výzkumného pracoviště zaměřeného na produkty moderní terapie, tkáňové a buněčné transplantáty, nanotechnologie včetně výrobní technologi pro zpracování tkání a buněk v souladu se zákonem č.296/2008 Sb. a ve znění příslušných předpisů. Stavba zahrnuje tři vzájemně provázané projekty:
-Projekt NEXT-M ( New Emernging Cell Therapies for the Market)
-Projekt I-NTC, Inovace Národního Tkáňového Centra
-Projekt VCB, Výzkumné centrum bioimplantologie

  © Copyright BLOCK a.s. 2013